Newyddion

Tîm darlunio meddygol yn troi syniad addysgu yn realiti

Mae Adran Darlunio Meddygol Bae Abertawe yn defnyddio rhith-realiti i ddysgu techneg byw neu farw go iawn i feddygon newydd. Mae’r adran wedi cyfuno â Phrifysgol Abertawe i gynhyrchu ap hyfforddi rhith-realiti (VR) sy’n helpu i berffeithio techneg a allai achub bywyd, a elwir yn symudiad Valsalva, i gywiro rhythm cardiaidd annormal, o’r enw Tachycardia…

Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig Plant Ysgol

Sut hoffech chi i’ch dyluniad Cerdyn Nadolig gael ei argraffu a’i werthu yn 2022? Rydym wedi agor ein cystadleuaeth Cerdyn Nadolig i bob plentyn oed ysgol yn ardal Abertawe a Castell-nedd Port Talbot. Mae gennym 5 categori sef: Thema grefyddolCoeden NadoligGolygfa gaeafolDdoniolAnifeiliaid â thema Nadoligaidd Gellir lawrlwytho ffurflen gais isod ac mae angen ei phostio…

Twrnamaint Rygbi Yn Codi Miloedd am Ofal Cardiaidd

Mae Timau Rygbi o bob rhan o Fae Abertawe wedi bod yn mynd i’r afael â her Gofal Cardiaidd trwy gymryd rhan yn Nhwrnamaint Rygbi Cyffyrddiad Coffa Decky blynyddol. Bellach yn ei bumed flwyddyn (er na chafwyd twrnamaint y llynedd oherwydd y pandemig) mae’r twrnamaint blynyddol wedi codi miloedd o bunnoedd i gynyddu ymwybyddiaeth a…

Cancer 50 Challenge

Mae’r arwr rygbi Jonathan Davies, MBE wedi taflu ei gefnogaeth y tu ôl i her feicio newydd gyffrous i gefnogi Canolfan Ganser De Orllewin Cymru yn Abertawe, a Chanolfan Ganser Velindre yng Nghaerdydd ac rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan! Mae’r  Cancer 50 Challenge, a gynhelir gan White Rock Events, yn daith feicio 50…

Te mawr y GIG

Ymunwch â chariad cenedlaethol o gariad i godi arian ar gyfer eich arwyr GIG lleol Mae Elusen Iechyd Bae Abertawe yn annog pobl i ymuno ag egwyl de fwyaf y genedl ar 5 Gorffennaf a helpu i godi arian ar gyfer y bobl anhygoel yn ein GIG sydd wedi gwneud cymaint i helpu pawb i…