Newyddion

Tŷ haf newydd ar fin gwella’r uned anableddau dysgu

  (Uchod: Aelod o staff Matthew Knight y tu allan i’r tŷ haf newydd)Mae uned asesu Bae Abertawe, ar gyfer pobl ag anableddau dysgu, wedi gwella ei chyfleusterau diolch i dŷ haf newydd.Mae’r ychwanegiad, sydd wedi’i adeiladu ar dir Uned Anableddau Dysgu Llwyneryr yn Nhreforys, yn rhoi cyfle i gleifion gael amser i ffwrdd o’r prif…

Mae her Canser 50 Jiffy yn ôl

Mae’r olwynion yn symud ar gyfer ail daith feicio Her Canser 50 Jiffy. Yn dilyn ymlaen o lwyddiant y digwyddiad yn 2021, a gododd £116,000, mae’r arwr rygbi Jonathan Davies OBE yn gwisgo’r lycra i arwain taith feicio arall i godi arian hanfodol ar gyfer Canolfan Ganser De Orllewin Cymru a Chanolfan Ganser Felindre. Cynhelir…

Mae technoleg 3D flaengar yn cefnogi cleifion ag anableddau

Mae Elusen Iechyd Bae Abertawe, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, wedi gallu ariannu deunyddiau i gefnogi cynhyrchu dyfeisiau i helpu pobl ag anableddau ar draws De Cymru. Gan ddefnyddio argraffu 3D o’r radd flaenaf, a gweithio ar y cyd â Phrifysgol Abertawe, mae Jonathan Howard, gwyddonydd clinigol mewn peirianneg adsefydlu yn Ysbyty Treforys,…

Tîm darlunio meddygol yn troi syniad addysgu yn realiti

Mae Adran Darlunio Meddygol Bae Abertawe yn defnyddio rhith-realiti i ddysgu techneg byw neu farw go iawn i feddygon newydd. Mae’r adran wedi cyfuno â Phrifysgol Abertawe i gynhyrchu ap hyfforddi rhith-realiti (VR) sy’n helpu i berffeithio techneg a allai achub bywyd, a elwir yn symudiad Valsalva, i gywiro rhythm cardiaidd annormal, o’r enw Tachycardia…