Newyddion

Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig Plant Ysgol

Sut hoffech chi i’ch dyluniad Cerdyn Nadolig gael ei argraffu a’i werthu yn 2022? Rydym wedi agor ein cystadleuaeth Cerdyn Nadolig i bob plentyn oed ysgol yn ardal Abertawe a Castell-nedd Port Talbot. Mae gennym 5 categori sef: Thema grefyddolCoeden NadoligGolygfa gaeafolDdoniolAnifeiliaid â thema Nadoligaidd Gellir lawrlwytho ffurflen gais isod ac mae angen ei phostio…

Twrnamaint Rygbi Yn Codi Miloedd am Ofal Cardiaidd

Mae Timau Rygbi o bob rhan o Fae Abertawe wedi bod yn mynd i’r afael â her Gofal Cardiaidd trwy gymryd rhan yn Nhwrnamaint Rygbi Cyffyrddiad Coffa Decky blynyddol. Bellach yn ei bumed flwyddyn (er na chafwyd twrnamaint y llynedd oherwydd y pandemig) mae’r twrnamaint blynyddol wedi codi miloedd o bunnoedd i gynyddu ymwybyddiaeth a…

Cancer 50 Challenge

Mae’r arwr rygbi Jonathan Davies, MBE wedi taflu ei gefnogaeth y tu ôl i her feicio newydd gyffrous i gefnogi Canolfan Ganser De Orllewin Cymru yn Abertawe, a Chanolfan Ganser Velindre yng Nghaerdydd ac rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan! Mae’r  Cancer 50 Challenge, a gynhelir gan White Rock Events, yn daith feicio 50…

Te mawr y GIG

Ymunwch â chariad cenedlaethol o gariad i godi arian ar gyfer eich arwyr GIG lleol Mae Elusen Iechyd Bae Abertawe yn annog pobl i ymuno ag egwyl de fwyaf y genedl ar 5 Gorffennaf a helpu i godi arian ar gyfer y bobl anhygoel yn ein GIG sydd wedi gwneud cymaint i helpu pawb i…

Cofio’r Gorffennol, Cefnogi’r Dyfodol

Sut y bydd Cyllid Elusennau GIG Gyda’n Gilydd Cam 3  yn helpu i #spreadtheloveswansea Diolch i arian gan Elusennau’r GIG Gyda’i Gilydd mae gan Elusen Iechyd Bae Abertawe gyfanswm o £100,000 i greu cyfres o erddi coffa ar draws y bwrdd iechyd. Bydd y gerddi yn anrhydeddu ac yn cofio’r rhai a gollwyd i Covid,…

Adran y glust, y trwyn a’r gwddf i fuddio o’r datganiad newydd o’r offer celf diolch i NHS Charities Together

Mae’r adran ENT yn Ysbyty Treforys wedi gallu prynu laryngosgop fideo o’r radd flaenaf a fydd yn gwneud archwiliadau meddygol o’r gwddf yn llawer mwy diogel a chyflym. Daeth yr arian ar gyfer y laryngosgop fideo hyblyg biopsi newydd o gyllid a ddyrannwyd gan Elusen Iechyd Bae Abertawe gan NHS Charities Together. Archwiliad meddygol o’r…