Newyddion

Ryan Jones’ garden marathon plants seed for next NHS fundraiser

Hot on the heels of his garden marathon, former Wales’ captain Ryan Jones, is putting his running shoes into retirement and dusting down the lycra for his latest idea to raise money for the NHS. Last Saturday, the ex-Ospreys star completed a marathon (26.2 miles) in his back garden in 4 hours, 43 minutes and…

Tynnu at ei gilydd mewn amseroedd anodd

Mae staff yn ysbyty Treforys wedi bod yn tynnu at ei gilydd i sicrhau bod yr ysbyty mor barod ag y gall fod i ymateb i bandemig byd-eang COVID-19. Wrth i achosion yn ardal y bwrdd iechyd godi, mae staff ar y rheng flaen yn paratoi i allu cefnogi’r gofal y bydd ei angen ar…

Sefydlodd teulu tudalen godi arian i helpu GIG Abertawe

Pan welodd mam i ddau o blant, Non Stevens, sut roedd y COVID-19 yn dechrau effeithio ardal Bae Abertawe, roedd ei theulu’n teimlo gorfodaeth i helpu. Penderfynodd Non, sy’n byw yng Nghaerdydd ond sydd â pherthnasau yn Abertawe, sefydlu tudalen JustGiving i gefnogi’r GIG ym Mae Abertawe. Meddai “Er mwyn i’n GIG ein helpu ni,…

Fy Niwrnod yn Singleton

Ar Dydd Iau 5ed Mawrth ymwelais ag Ysbyty Singleton, i gwrdd â staff, mynd ar daith o amgylch yr adeilad a darganfod sut mae’r ysbyty, ac yn enwedig Canolfan Ganser De Orllewin Cymru sydd wedi’i leoli yno wedi elwa o gronfeydd elusennol. Fe wnes i ddarganfod ychydig o bethau a wnaeth fy synnu. Un o’r…

Bydd cartŵn yn gwneud cleifion ifanc yn gartrefol

Mae llawfeddygon plastig yn Abertawe wedi ymuno ag animeiddiwr sydd wedi ennill BAFTA i helpu plant i wella’n gyflymach o fân lawdriniaeth. Maent wedi cynhyrchu cartŵn o’r enw Numb a Numb-er, sy’n dangos i gleifion ifanc fanteision dewis anaesthetig lleol dros anaesthetig cyffredinol lle bo hynny’n addas. Mae’r rhain yn cynnwys gallu gwylio cartwnau, gwrando…