Gwirfoddoli

Mae gennym hefyd bob math o gyfleoedd ar gyfer gwirfoddolwyr.

Gwirfoddoli Rheolaidd

Mae ein Gwirfoddolwyr Rheolaidd yn hollol hanfodol i gael y newyddion allan i’n cymunedau lleol a’n helpu ni i ledaenu’r gwaith da rydym yn gwneud. Os byddech yn fodlon rhoi rhai oriau’r mis i’n helpu ni, cysylltwch â ni! Byddem yn ddiolchgar iawn am eich cymorth a’r rhoddion byddwch wedi galluogi. 

Gwirfoddoli Achlysurol

Mae llawer o’n prosiectau yn cael budd go iawn gan bobl sy’n medru rhoi nifer o oriau ar gyfer un digwyddiad. Allwch chi gael bore cyfan i bacio bagiau mewn archfarchnad? Allwch chi dreulio peth amser gyda bwcedi casglu mewn digwyddiadau?

E-bostiwch ni os byddai diddordeb gennych yn y cyfleoedd gwirfoddoli diweddaraf.