Codi Arian

Mae ein cefnogwyr wedi gwneud popeth o ddringo mynyddoedd neu gwblhau teithiau beicio, cynnal digwyddiadau gyda’u ffrindiau neu gael digwyddiadau pobi teisennau i godi arian gwerthfawr ar gyfer ein gwaith! Os hoffech drefnu digwyddiad neu gynnwys teulu a ffrindiau mewn codi arian, yna cysylltwch â ni. Hoffem fedru eich cynorthwyo a darparu unrhyw help y gallwn roi.

Ffurflen Noddi a Datgan Rhodd Cymorth PDF

Cadwch mewn cysylltiad â’r tîm codi arian i roi gwybod i ni sut mae’ch ymgyrch codi arian yn mynd. Y ffordd orau i ni i hyrwyddo gwaith ein helusen yw rhannu storïau’r rheiny sydd wedi codi arian ar ein cyfer. Gall eich ymgyrch codi arian a’ch rhesymau am ein cefnogi ni ysbrydoli eraill i helpu. Gofynnwn eich bod yn danfon eich stori atom yn ogystal â lluniau o’ch ymgyrch codi arian ar gyfer ein gwefan a’n taflenni newyddion. Byddem yn falch iawn i gael clywed gennych!

Rydym yn cadw at y Cod Ymarfer Codi Arian sydd hefyd yn rhoi cyngor i godwyr arian. Eu gwefan yw www.fundraisingregulator.org.uk/code