Codi Arian

Mae codi arian yn ffordd werth chweil i’n cefnogwyr tosturiol gymryd rhan ym mha bynnag ffordd y gallant. Fel esiamplau, mae ein cefnogwyr wedi rhedeg, beicio, dringo mynyddoedd a phobi cacennau er mwyn codi arian hanfodol ar gyfer ein bwrdd iechyd. Mae gennym ni lawer o wahanol ddigwyddiadau a syniadau codi arian i ddewis ohonynt – neu byddwch yn greadigol a ddyfeisiwch rai eich hun!

Ffurflen Noddi a Datgan Rhodd Cymorth PDF

Beth bynnag y byddwch yn dewis ei wneud, byddwch yn codi arian i helpu cynorthwyo ymchwil, offer, staff a lles cleifion ledled Bwrdd Iechyd Bae Abertawe. Mae gan bron bob ward ac adran eu cronfa benodol eu hunain felly os oes gennych chi reswm personol dros eisiau rhoi rhywbeth yn ôl am y gofal rydych chi neu anwylyn wedi’i dderbyn, gallwn sicrhau y bydd yr arian a godwch yn mynd yn uniongyrchol yno.

Beth amdani? Heriwch eich hun a newidiwch bywydau eraill yn y broses!

Rydym yn cadw at y Cod Ymarfer Codi Arian sydd hefyd yn rhoi cyngor i godwyr arian. Eu gwefan yw www.fundraisingregulator.org.uk/code