Cymerwch ran

Bob dydd mae ein cleifion, eu teuluoedd a’n staff yn derbyn budd gan roddion pobl fel chi. Ni fyddai ein gwaith yn bosibl heb eich cymorth ac rydym bob amser yn ddiolchgar am y rhoddion rydym yn derbyn, dim ots pa mor fawr ne fach.


Mae cymaint yn fwy y gallwn wneud i ddarparu’r cyfarpar mwyaf modern, ariannu datblygiad y staff a gwneud gwahaniaeth yn uniongyrchol ar y wardiau ac yn y gymuned. Byddwn angen eich cymorth i gyflawni hyn. Dewch i ddarganfod mwy am sut i godi arian neu wirfoddoli ar ein cyfer.