Cysylltwch â Ni

Os hoffech gysylltu â ni neu ddarganfod mwy amdanom, mae croeso i chi wneud hynny. Bydd pleser gennym glywed gennych!

Elusen Iechyd Bae Abertawe,
Y Pencadlys,
1 Porthfa Talbot,
Port Talbot, SA12 7BR

Nodwch nad oes rhywun wrth y ffôn drwy’r amser, felly gadewch neges os nad oes unrhyw un ar gael. Mwy na thebyg rydym allan yn codi arian!