Cysylltwch â Ni

Subscribe

* indicates required
 
 
 
 
/ ( dd / mm )

Os hoffech chi darganfod mwy amdanom ni, cysylltwch â ni. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Elusen Iechyd Bae Abertawe,
Pencadlys,
1 Talbot Gateway,
Port Talbot,, SA12 7BR
UK

(Nodwch nad oes staff yn gyson ar y llinell ffôn, felly gadewch neges os nad oes neb ar gael. Mae’n debyg ein bod ni allan yn codi arian!)

Nodwch
nad oes rhywun wrth y ffôn drwy’r amser, felly gadewch neges os nad oes unrhyw
un ar gael. Mwy na thebyg rydym allan yn codi arian!