Sefydlodd teulu tudalen godi arian i helpu GIG Abertawe

Pan welodd mam i ddau o blant, Non Stevens, sut roedd y COVID-19 yn dechrau effeithio ardal Bae Abertawe, roedd ei theulu’n teimlo gorfodaeth i helpu. Penderfynodd Non, sy'n byw yng Nghaerdydd ond sydd â pherthnasau yn Abertawe, sefydlu tudalen JustGiving i gefnogi'r GIG ym Mae Abertawe. Meddai “Er mwyn i’n GIG ein helpu ni, … Continue reading Sefydlodd teulu tudalen godi arian i helpu GIG Abertawe

Mae staff Treforys yn gwisgo esgidiau hyfforddiant i wneud arian ar gyfer Modeli Hyfforddiant!

Fe wnaeth staff yn yr Uned Bediatreg yn Ysbyty Treforys gamu i fyny mewn gwirionedd pan sylweddolon nhw fod eu modeli hyfforddiant efelychu yn dadfeilio, a phenderfynon nhw redeg 10K Abertawe i godi arian i'w disodli. Cododd y tîm aml-adrannol sy'n cynnwys Rachel Isaac, Nicola Fitchett, Dr Darshana Battacharjee, Dr Kirsty Dickson, Dr Rachel Evans, … Continue reading Mae staff Treforys yn gwisgo esgidiau hyfforddiant i wneud arian ar gyfer Modeli Hyfforddiant!

Mae angen cymorth brys i gefnogi plant sy’n agored i niwed yn Affrica

Mae ein holl gronfeydd yn cefnogi ein gwasanaethau yn Ne Cymru, ac eithrio un. Mae ein cronfa cysylltiadau Iechyd Affrica yn cefnogi rhai o blant mwyaf bregus y byd yn Affrica ac maen nhw angen eich help chi nawr. Ar hyn o bryd mae'r Dr Michael a Bethany Bryant o Ysbyty Singleton, yn rhedeg ysbyty … Continue reading Mae angen cymorth brys i gefnogi plant sy’n agored i niwed yn Affrica

Rhedwr amharod yn rhoi’r droed orau ymlaen ar gyfer Elusen y Bwrdd Iechyd

Cwblhaodd ein Rheolwr Cymorth Codi Arian, Nicola, 32, ei parkrun 5k cyntaf erioed mewn 57 munud gan godi £250 i Elusen y Bwrdd Iechyd. Mae parkrun Bae Abertawe yn llwybr glan môr hardd, yr oedd 528 o bobl yn ei redeg, ei loncian a'i gerdded. Mae elusen Iechyd Bae Abertawe yn codi arian ar gyfer … Continue reading Rhedwr amharod yn rhoi’r droed orau ymlaen ar gyfer Elusen y Bwrdd Iechyd

Stêm lawn ymlaen wrth i rali tractor vintage godi arian ar gyfer canolfan aelodau artiffisial Abertawe

Ar ôl i John Thomas golli rhan o'i goes i ganser, ni allai'r dyn 82 oed fod wedi dychmygu y byddai'n falch o farchogaeth ei dractor vintage i godi arian ar gyfer y ganolfan a'i helpodd. Roedd John yn 79 oed pan ddywedwyd wrtho fod ganddo fath prin o ganser yn ei droed ac y … Continue reading Stêm lawn ymlaen wrth i rali tractor vintage godi arian ar gyfer canolfan aelodau artiffisial Abertawe