Adran y glust, y trwyn a’r gwddf i fuddio o’r datganiad newydd o’r offer celf diolch i NHS Charities Together

Mae’r adran ENT yn Ysbyty Treforys wedi gallu prynu laryngosgop fideo o’r radd flaenaf a fydd yn gwneud archwiliadau meddygol o’r gwddf yn llawer mwy diogel a chyflym. Daeth yr arian ar gyfer y laryngosgop fideo hyblyg biopsi newydd o gyllid a ddyrannwyd gan Elusen Iechyd Bae Abertawe gan NHS Charities Together. Archwiliad meddygol o’r … Continue reading Adran y glust, y trwyn a’r gwddf i fuddio o’r datganiad newydd o’r offer celf diolch i NHS Charities Together

Ymdrech Dorri record seiclo de-gogledd I godi arian ar gyfer ymchwil canser y coluddyn

Mae Craig Burrows, 34 oedo Y Bont Faen (yn y llun isod), yn ceisio taith feicio dorri record180 milltir a allai  o’r De i Ogledd Cymru er cof am ewythr ei wraig, Philip Francis, mewn ymgais i godi arian ar gyfer tîm Ysbyty Singleton sy’n ymchwilio ac yn trin y afiechyd a’i lladdodd e. Ar Awst … Continue reading Ymdrech Dorri record seiclo de-gogledd I godi arian ar gyfer ymchwil canser y coluddyn

Mae chwilt wedi’i grefftio â llaw i ddweud diolch i’r GIG

Er bod rhai wedi treulio eu cloi-lawrd yn codi arian i'r GIG trwy  dygnwch athletaidd, gosododd Susan Quirk her marathon o fath gwahanol nad oedd yn golygu rhedeg ond roedd digon o bwythau o hyd. Mae'r artist tecstilau Abertawe wedi llwyddo i bwytho anrheg diolch at ei gilydd sy'n crisialu union ffabrig yr hyn y … Continue reading Mae chwilt wedi’i grefftio â llaw i ddweud diolch i’r GIG

Sefydlodd teulu tudalen godi arian i helpu GIG Abertawe

Pan welodd mam i ddau o blant, Non Stevens, sut roedd y COVID-19 yn dechrau effeithio ardal Bae Abertawe, roedd ei theulu’n teimlo gorfodaeth i helpu. Penderfynodd Non, sy'n byw yng Nghaerdydd ond sydd â pherthnasau yn Abertawe, sefydlu tudalen JustGiving i gefnogi'r GIG ym Mae Abertawe. Meddai “Er mwyn i’n GIG ein helpu ni, … Continue reading Sefydlodd teulu tudalen godi arian i helpu GIG Abertawe

Mae staff Treforys yn gwisgo esgidiau hyfforddiant i wneud arian ar gyfer Modeli Hyfforddiant!

Fe wnaeth staff yn yr Uned Bediatreg yn Ysbyty Treforys gamu i fyny mewn gwirionedd pan sylweddolon nhw fod eu modeli hyfforddiant efelychu yn dadfeilio, a phenderfynon nhw redeg 10K Abertawe i godi arian i'w disodli. Cododd y tîm aml-adrannol sy'n cynnwys Rachel Isaac, Nicola Fitchett, Dr Darshana Battacharjee, Dr Kirsty Dickson, Dr Rachel Evans, … Continue reading Mae staff Treforys yn gwisgo esgidiau hyfforddiant i wneud arian ar gyfer Modeli Hyfforddiant!

Mae angen cymorth brys i gefnogi plant sy’n agored i niwed yn Affrica

Mae ein holl gronfeydd yn cefnogi ein gwasanaethau yn Ne Cymru, ac eithrio un. Mae ein cronfa cysylltiadau Iechyd Affrica yn cefnogi rhai o blant mwyaf bregus y byd yn Affrica ac maen nhw angen eich help chi nawr. Ar hyn o bryd mae'r Dr Michael a Bethany Bryant o Ysbyty Singleton, yn rhedeg ysbyty … Continue reading Mae angen cymorth brys i gefnogi plant sy’n agored i niwed yn Affrica