Meddyg o Abertawe sy’n achub bywydau babanod yn Affrica yn dod o hyd i gymorth gartref

Roedd Mikey Bryant wedi elwa o gymorth achub bywyd ar ôl i’w wraig roi genedigaeth gynnar i’w mab cyntaf. Wrth fynd o gwmpas ward yng nghanolfan gofal newydd-anedig yn ysbyty ELWA yn Liberia, derbyniodd Mikey alwad gan ysbyty Singleton i ddweud bod ei wraig, pediatregydd dan hyfforddiant Dr Bethany Bryant, ar esgor 11 wythnos yn … Continue reading Meddyg o Abertawe sy’n achub bywydau babanod yn Affrica yn dod o hyd i gymorth gartref

Tŷ haf newydd ar fin gwella’r uned anableddau dysgu

  (Uchod: Aelod o staff Matthew Knight y tu allan i’r tŷ haf newydd)Mae uned asesu Bae Abertawe, ar gyfer pobl ag anableddau dysgu, wedi gwella ei chyfleusterau diolch i dŷ haf newydd.Mae'r ychwanegiad, sydd wedi'i adeiladu ar dir Uned Anableddau Dysgu Llwyneryr yn Nhreforys, yn rhoi cyfle i gleifion gael amser i ffwrdd o'r prif … Continue reading Tŷ haf newydd ar fin gwella’r uned anableddau dysgu

Mae her Canser 50 Jiffy yn ôl

Mae’r olwynion yn symud ar gyfer ail daith feicio Her Canser 50 Jiffy. Yn dilyn ymlaen o lwyddiant y digwyddiad yn 2021, a gododd £116,000, mae’r arwr rygbi Jonathan Davies OBE yn gwisgo’r lycra i arwain taith feicio arall i godi arian hanfodol ar gyfer Canolfan Ganser De Orllewin Cymru a Chanolfan Ganser Felindre. Cynhelir … Continue reading Mae her Canser 50 Jiffy yn ôl

Mae technoleg 3D flaengar yn cefnogi cleifion ag anableddau

Mae Elusen Iechyd Bae Abertawe, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, wedi gallu ariannu deunyddiau i gefnogi cynhyrchu dyfeisiau i helpu pobl ag anableddau ar draws De Cymru. Gan ddefnyddio argraffu 3D o’r radd flaenaf, a gweithio ar y cyd â Phrifysgol Abertawe, mae Jonathan Howard, gwyddonydd clinigol mewn peirianneg adsefydlu yn Ysbyty Treforys, … Continue reading Mae technoleg 3D flaengar yn cefnogi cleifion ag anableddau

Tîm darlunio meddygol yn troi syniad addysgu yn realiti

Mae Adran Darlunio Meddygol Bae Abertawe yn defnyddio rhith-realiti i ddysgu techneg byw neu farw go iawn i feddygon newydd. Mae'r adran wedi cyfuno â Phrifysgol Abertawe i gynhyrchu ap hyfforddi rhith-realiti (VR) sy'n helpu i berffeithio techneg a allai achub bywyd, a elwir yn symudiad Valsalva, i gywiro rhythm cardiaidd annormal, o'r enw Tachycardia … Continue reading Tîm darlunio meddygol yn troi syniad addysgu yn realiti

Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig Plant Ysgol

Sut hoffech chi i'ch dyluniad Cerdyn Nadolig gael ei argraffu a'i werthu yn 2022? Rydym wedi agor ein cystadleuaeth Cerdyn Nadolig i bob plentyn oed ysgol yn ardal Abertawe a Castell-nedd Port Talbot. Mae gennym 5 categori sef: Thema grefyddolCoeden NadoligGolygfa gaeafolDdoniolAnifeiliaid â thema Nadoligaidd Gellir lawrlwytho ffurflen gais isod ac mae angen ei phostio … Continue reading Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig Plant Ysgol

Twrnamaint Rygbi Yn Codi Miloedd am Ofal Cardiaidd

Mae Timau Rygbi o bob rhan o Fae Abertawe wedi bod yn mynd i’r afael â her Gofal Cardiaidd trwy gymryd rhan yn Nhwrnamaint Rygbi Cyffyrddiad Coffa Decky blynyddol. Bellach yn ei bumed flwyddyn (er na chafwyd twrnamaint y llynedd oherwydd y pandemig) mae'r twrnamaint blynyddol wedi codi miloedd o bunnoedd i gynyddu ymwybyddiaeth a … Continue reading Twrnamaint Rygbi Yn Codi Miloedd am Ofal Cardiaidd

Cofio’r Gorffennol, Cefnogi’r Dyfodol

Sut y bydd Cyllid Elusennau GIG Gyda'n Gilydd Cam 3  yn helpu i #spreadtheloveswansea Diolch i arian gan Elusennau'r GIG Gyda'i Gilydd mae gan Elusen Iechyd Bae Abertawe gyfanswm o £100,000 i greu cyfres o erddi coffa ar draws y bwrdd iechyd. Bydd y gerddi yn anrhydeddu ac yn cofio'r rhai a gollwyd i Covid, … Continue reading Cofio’r Gorffennol, Cefnogi’r Dyfodol