Ymdrech Dorri record seiclo de-gogledd I godi arian ar gyfer ymchwil canser y coluddyn

Mae Craig Burrows, 34 oedo Y Bont Faen (yn y llun isod), yn ceisio taith feicio dorri record180 milltir a allai  o’r De i Ogledd Cymru er cof am ewythr ei wraig, Philip Francis, mewn ymgais i godi arian ar gyfer tîm Ysbyty Singleton sy’n ymchwilio ac yn trin y afiechyd a’i lladdodd e. Ar Awst … Continue reading Ymdrech Dorri record seiclo de-gogledd I godi arian ar gyfer ymchwil canser y coluddyn

Sefydlodd teulu tudalen godi arian i helpu GIG Abertawe

Pan welodd mam i ddau o blant, Non Stevens, sut roedd y COVID-19 yn dechrau effeithio ardal Bae Abertawe, roedd ei theulu’n teimlo gorfodaeth i helpu. Penderfynodd Non, sy'n byw yng Nghaerdydd ond sydd â pherthnasau yn Abertawe, sefydlu tudalen JustGiving i gefnogi'r GIG ym Mae Abertawe. Meddai “Er mwyn i’n GIG ein helpu ni, … Continue reading Sefydlodd teulu tudalen godi arian i helpu GIG Abertawe

Mae’r elusen yn darparu gweddnewidiad dodrefn ar gyfer canolfan i bobl ag Anableddau Dysgu

Mae Elusen Iechyd Bae Abertawe wedi darparu dodrefn newydd i wella profiad y claf yn nhŷ Rowan, byngalo preswyl i oedolion ag anableddau dysgu. Mae Rowan house yn arbenigo mewn cefnogi oedolion ag ymddygiad heriol. Roedd y dodrefn a oedd yno yn hen iawn ac mewn cyflwr gwael. Dywedodd Pam Harris, rheolwr yr uned yn … Continue reading Mae’r elusen yn darparu gweddnewidiad dodrefn ar gyfer canolfan i bobl ag Anableddau Dysgu

Sioe ffermio yn helpu i godi arian ar gyfer Canolfan Ganser De Orllewin Cymru

Mae cyn-glaf, gyda chefnogaeth ei phentref, wedi codi arian hanfodol trwy sioe  hen beiriannau. Mae’r Sioe Hen Beiriannau, Gweithio a Chynnyrch  Talgarreg, yn ddigwyddiad blynyddol sydd bellach yn ei 25ain blwyddyn, ac eleni aeth rhan o'r arian elusennol a godwyd i gefnogi ein gwaith yn y ganolfan ganser. Cafodd Edwina Evans, yn y llun gyda … Continue reading Sioe ffermio yn helpu i godi arian ar gyfer Canolfan Ganser De Orllewin Cymru

Mae gweithiwr cynnal a chadw yn canmol y ward a helpodd i achub ei llaw ar ôl iddi gael ei thorri i ffwrdd gan lif

Mae gweithiwr cynnal a chadw wedi canmol y staff “gwych” yn Ward Penfro Ysbyty Treforys a achubodd ei law ar ôl iddo gael ei dorri i ffwrdd mewn damwain gyda llif gron. “Roeddwn i'n helpu ffrind i glirio gweithdy,” esboniodd Ian Horsley o bentref Rosemarket, ger Aberdaugleddau. “Roedden ni’n torri pren sgrap ac roeddwn i’n bwydo’r deunydd … Continue reading Mae gweithiwr cynnal a chadw yn canmol y ward a helpodd i achub ei llaw ar ôl iddi gael ei thorri i ffwrdd gan lif