Sefydlodd teulu tudalen godi arian i helpu GIG Abertawe

Pan welodd mam i ddau o blant, Non Stevens, sut roedd y COVID-19 yn dechrau effeithio ardal Bae Abertawe, roedd ei theulu’n teimlo gorfodaeth i helpu. Penderfynodd Non, sy'n byw yng Nghaerdydd ond sydd â pherthnasau yn Abertawe, sefydlu tudalen JustGiving i gefnogi'r GIG ym Mae Abertawe. Meddai “Er mwyn i’n GIG ein helpu ni, … Continue reading Sefydlodd teulu tudalen godi arian i helpu GIG Abertawe

Mae’r elusen yn darparu gweddnewidiad dodrefn ar gyfer canolfan i bobl ag Anableddau Dysgu

Mae Elusen Iechyd Bae Abertawe wedi darparu dodrefn newydd i wella profiad y claf yn nhŷ Rowan, byngalo preswyl i oedolion ag anableddau dysgu. Mae Rowan house yn arbenigo mewn cefnogi oedolion ag ymddygiad heriol. Roedd y dodrefn a oedd yno yn hen iawn ac mewn cyflwr gwael. Dywedodd Pam Harris, rheolwr yr uned yn … Continue reading Mae’r elusen yn darparu gweddnewidiad dodrefn ar gyfer canolfan i bobl ag Anableddau Dysgu

Sioe ffermio yn helpu i godi arian ar gyfer Canolfan Ganser De Orllewin Cymru

Mae cyn-glaf, gyda chefnogaeth ei phentref, wedi codi arian hanfodol trwy sioe  hen beiriannau. Mae’r Sioe Hen Beiriannau, Gweithio a Chynnyrch  Talgarreg, yn ddigwyddiad blynyddol sydd bellach yn ei 25ain blwyddyn, ac eleni aeth rhan o'r arian elusennol a godwyd i gefnogi ein gwaith yn y ganolfan ganser. Cafodd Edwina Evans, yn y llun gyda … Continue reading Sioe ffermio yn helpu i godi arian ar gyfer Canolfan Ganser De Orllewin Cymru

Mae gweithiwr cynnal a chadw yn canmol y ward a helpodd i achub ei llaw ar ôl iddi gael ei thorri i ffwrdd gan lif

Mae gweithiwr cynnal a chadw wedi canmol y staff “gwych” yn Ward Penfro Ysbyty Treforys a achubodd ei law ar ôl iddo gael ei dorri i ffwrdd mewn damwain gyda llif gron. “Roeddwn i'n helpu ffrind i glirio gweithdy,” esboniodd Ian Horsley o bentref Rosemarket, ger Aberdaugleddau. “Roedden ni’n torri pren sgrap ac roeddwn i’n bwydo’r deunydd … Continue reading Mae gweithiwr cynnal a chadw yn canmol y ward a helpodd i achub ei llaw ar ôl iddi gael ei thorri i ffwrdd gan lif

Mae twrnamaint rygbi coffa yn helpu i fynd i’r afael â chlefyd y galon

Mae twrnamaint rygbi blynyddol yn helpu staff mewn ysbyty yn Abertawe i godi ymwybyddiaeth o fath o glefyd y galon. Decky's fund. Yn y llun o'r chwith i'r dde: Cydlynydd Cyflyrau Cardiaidd Etifeddol Samantha Rummings, Rory Saunders, ffrind agos Richard, Louise Norgrove, arbenigwr nyrsio cyflyrau cardiaidd etifeddol, Andrew Stevens, Sarah Evans, arbenigwr nyrs arrhythmia, a … Continue reading Mae twrnamaint rygbi coffa yn helpu i fynd i’r afael â chlefyd y galon

Mae golffwyr yn dweud diolch i’r ysbyty gyda gyriant codi arian

Uchod: Mae'r Friday Friendship Diddly yn gwneud eu cyflwyniad i Staff CCU. O'r chwith i'r dde, Idris Jones, Dr Ben Hillam, Roger Clode; John Davies; Fred Howes; Alison Jones rheolwr ward CCU; Nyrs Tirion Goff. Mae grŵp o golffwyr Abertawe wedi rhodd i Uned Gofal Coronaidd Treforys. Mae’r Friday Friendship Diddly, yn cwrdd yng Nghlwb … Continue reading Mae golffwyr yn dweud diolch i’r ysbyty gyda gyriant codi arian