Cronfa Canolfan Canser De-Orllewin Cymru

Mae ein Canolfan Canser sydd yn seiliedig yn ysbyty Singleton yn gwasanaethu’r holl gleifion yn Ne Orllewin Cymru. Rydym yn darparu gofal canser i gleifion a fyddai fel arfer yn cael eu trin mewn byrddau iechyd eraill.


Mae yna nifer o ffyrdd y gall ein hymdrechion codi arian helpu cleifion o ardal ehangach. Mae gennym lety ar gyfer cleifion sy’n derbyn triniaeth ddyddiol ac sy’n byw yn rhyw bell i ffwrdd i deithio bob dydd, ac mae’r llety yma angen ailwampio brys. Mae llawer o’r celfi mewn cyflwr gwael iawn oherwydd traul defnydd. Allwch chi wneud yr ardaloedd yma yn lle hapusach ar gyfer cleifion yn eu hamseroedd isaf pryd y byddant wedi eu gwahanu oddi wrth deulu a ffrindiau?