Cronfa Help Llaw

Mae’r rhan fwyaf o’n cronfeydd yn cefnogi un ward neu adran benodol, heblaw am ein Cronfa Help Llaw. Bydd pobl sy’n rhoi i’r Gronfa Help Llaw yn cefnogi prosiectau sydd ddim yn ffitio’n daclus i mewn i’n cronfeydd pwrpasol – efallai byddant yn helpu mwy nag un ward, mwy nag un safle ysbyty, neu’n brosiectau peilot sydd â’r potensial i chwyldroi ein gwasanaethau yn gyfan gwbl.


Mae rhai esiamplau yn cynnwys ailwampio ystafelloedd teulu yn ein hysbytai, prynu anifeiliaid anwes realistig ar gyfer cleifion dementia, cefnogi mentrau lles ar gyfer cleifion gyda phroblemau iechyd meddwl, gan helpu gyda mentrau tymhorol megis gyrfa ffliw’r gaeaf.


Beth sy’n gyffredin rhwng y prosiectau yma yw bod ein staff wedi adnabod fod hyn yn brosiect gall fod yn Help Llaw ar gyfer pawb sy’n treulio amser yn ein hysbytai a chanolfannau iechyd.