Croeso i Elusen Iechyd Bae Abertawe

Codi arian i ni

Mae ein cefnogwyr wedi gwneud popeth o ddringo mynyddoedd neu gwblhau teithiau beicio, cynnal digwyddiadau gyda’u ffrindiau neu gael digwyddiadau pobi teisennau i godi arian gwerthfawr ar gyfer ein gwaith! Os hoffech drefnu digwyddiad neu gynnwys teulu a ffrindiau mewn codi arian, yna cysylltwch â ni.

Gwirfoddoli gyda ni

Mae gennym hefyd bob math o gyfleoedd ar gyfer gwirfoddolwyr.
E-bostiwch ni os byddai diddordeb gennych yn y cyfleoedd gwirfoddoli diweddaraf.