Codi arian i ni

Mae ein cefnogwyr wedi gwneud popeth o ddringo mynyddoedd neu gwblhau teithiau beicio, cynnal digwyddiadau gyda’u ffrindiau neu gael digwyddiadau pobi teisennau i godi arian gwerthfawr ar gyfer ein gwaith! Os hoffech drefnu digwyddiad neu gynnwys teulu a ffrindiau mewn codi arian, yna cysylltwch â ni.

Codi arian i ni

Gwirfoddoli gyda ni

Mae gennym hefyd bob math o gyfleoedd ar gyfer gwirfoddolwyr.
E-bostiwch ni os byddai diddordeb gennych yn y cyfleoedd gwirfoddoli diweddaraf.

Gwirfoddoli gyda ni
 Apêl Dwylo Helpu
Apêl Dwylo Helpu

Description for this block. You can use this space for describing your block.

 Apêl Canolfan Ganser
Apêl Canolfan Ganser

Mae ein Canolfan Canser sydd yn seiliedig yn ysbyty Singleton yn gwasanaethu’r holl gleifion yn Ne Orllewin Cymru. Rydym yn darparu gofal canser i gleifion a fyddai fel arfer yn cael eu trin mewn byrddau iechyd eraill.

Cyfrannwch nawr
Cyfrannwch nawr

Gallwch roi ar-lein drwy ddefnyddio ein tudalen JustGiving. Os oes gennych ardal benodol yr hoffech roi iddo, rhowch wybod i ni.