Croeso i Elusen Iechyd Bae Abertawe

Codi arian i ni

Mae ein cefnogwyr wedi gwneud popeth o ddringo mynyddoedd neu gwblhau teithiau beicio, cynnal digwyddiadau gyda’u ffrindiau neu gael digwyddiadau pobi teisennau i godi arian gwerthfawr ar gyfer ein gwaith! Os hoffech drefnu digwyddiad neu gynnwys teulu a ffrindiau mewn codi arian, yna cysylltwch â ni.

Gwirfoddoli gyda ni

Mae gennym hefyd bob math o gyfleoedd ar gyfer gwirfoddolwyr.
E-bostiwch ni os byddai diddordeb gennych yn y cyfleoedd gwirfoddoli diweddaraf.

Rydyn ni yng Ngŵyl Traeth Heneiddio’n Dda heddiw, mae cerddoriaeth fyw a gemau traeth i’w mwynhau. Rydym ar y traeth y tu allan i Secret Beach Bar & Kitchen, dewch i lawr i ddweud helo!
Gall eich hen ddillad wneud gwahaniaeth mawr i'ch GIG lleol.
Cyfrannwch nawr drwy osod rhoddion yn ein banciau dillad yn Ysbyty Treforys, Ysbyty Gorseinon ac Ysbyty Cefn Coed.
@Choose2Reuse1 https://t.co/TL5uIcEm7W
ElusenAbertawe photo
Mae dros 275 o ganghennau ar goeden deulu Elusen Iechyd Bae Abertawe. Bob dydd Sul byddwn yn eich cyflwyno i un ohonynt. Os hoffech wybod mwy am hyn, neu unrhyw un o'n cronfeydd eraill, yna cysylltwch â ni. Rydyn ni wrth ein bodd yn clywed gennych chi! https://t.co/sPS4VuxHsG ElusenAbertawe photo