Sut hoffech chi i’ch dyluniad Cerdyn Nadolig gael ei argraffu a’i werthu yn 2022?

Rydym wedi agor ein cystadleuaeth Cerdyn Nadolig i bob plentyn oed ysgol yn ardal Abertawe a Castell-nedd Port Talbot. Mae gennym 5 categori sef:

  • Thema grefyddol
  • Coeden Nadolig
  • Golygfa gaeafol
  • Ddoniol
  • Anifeiliaid â thema Nadoligaidd

Gellir lawrlwytho ffurflen gais isod ac mae angen ei phostio gyda dyluniad y plentyn

Rhaid i’r ceisiadau fod y copi gwreiddiol y mae’n rhaid ei bostio atom yn Elusen Iechyd Bae Abertawe, Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig, 1 Porth Talbot, Port Talbot, SA12 7BR.

Dim ond un cais i bob plentyn

Peidiwch ag ysgrifennu enw eich plentyn nac unrhyw fanylion ar y dyluniad gan na fyddwn yn gallu ei ddefnyddio.

Rhaid derbyn ceisiadau erbyn dydd Gwener 27ain Tachwedd 2021 Gellir gweld telerau ac amodau llawn yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar swanseabay.healthcharity@wales.nhs.uk

Leave a Reply