Mae’r arwr rygbi Jonathan Davies, MBE wedi taflu ei gefnogaeth y tu ôl i her feicio newydd gyffrous i gefnogi Canolfan Ganser De Orllewin Cymru yn Abertawe, a Chanolfan Ganser Velindre yng Nghaerdydd ac rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan!

Mae’r  Cancer 50 Challenge, a gynhelir gan White Rock Events, yn daith feicio 50 milltir gyda chefnogaeth lawn i godi arian ar gyfer triniaeth arbenigol a gofal cefnogol i gleifion canser o bob rhan o Dde Cymru. Bydd yr holl elw o’r reid yn cael ei rannu rhwng Velindre a Chanolfan Ganser De Orllewin Cymru.

Dyma’r codwr arian ar y cyd cyntaf ar raddfa fawr ar gyfer Velindre a Chanolfan Ganser De Orllewin Cymru, ac mae’n gyfle anhygoel i wella gofal canser ar hyd coridor yr M4.

Bydd y codwr arian ar y cyd yn cael ei gynnal ddydd Sul, 10fed Hydref 2021, gan ddilyn llwybr o Velindre i Ganolfan Ganser De Orllewin Cymru yn Singleton. Mae gan y digwyddiad le i 500 o feicwyr, gyda chyfranogwyr cynnar yn derbyn crys beicio swyddogol Cancer 50 Challenge.

Mae mynediad yn costio £50, a bydd disgwyl i feicwyr godi o leiaf £ 50 o nawdd. Mae’r ffi mynediad hon yn cynnwys cefnogaeth fecanyddol, mapiau manwl, ac arosfannau lluniaeth ar hyd y cwrs 50 milltir.

Mae Jonathon Davies, MBE, yn Llywydd Canolfan Ganser Velindre, meddai, “Ar ôl bod yn gysylltiedig â chodi arian ar gyfer Canolfan Ganser Velindre ers dros 14 mlynedd, rwy’n hynod angerddol am ofal canser yn Ne Cymru.

“Rydw i mor gyffrous i gefnogi’r fenter newydd sbon hon a fydd yn cefnogi cleifion canser a’u teuluoedd ledled De Cymru.

“Mae codwyr arian fel hyn mor bwysig i Velindre a Chanolfan Ganser De Orllewin Cymru, gan eu bod yn caniatáu inni ddarparu ystod enfawr o wasanaethau ac offer na fyddent yn bosibl fel arall.”

Dywed Debs Longman, Pennaeth Codi Arian ar gyfer Elusen Iechyd Bae Abertawe, “Wrth i ni ddod allan o’r pandemig, mae’r math hwn o weithgaredd codi arian yn bwysig iawn. Ym Mae Abertawe, rydym yn bwriadu defnyddio’r arian ar gyfer ymchwil radiotherapi hanfodol.

Rydyn ni’n gobeithio y bydd yr Her Canser 50 yn llwyddiant ysgubol. “

Cofrestrwch nawr i gymryd rhan (https://cancer50challenge.co.uk/)

Peidiwch ag anghofio bod cofrestriadau cynnar yn cael crys beicio arbennig Cancer 50 Challenge. Ar ôl cofrestru mae angen i gyfranogwyr sefydlu eu tudalen codi arian ar dudalen swyddogol Cancer 50 Challenge JustGiving yma: https://www.justgiving.com/campaign/Cancer50Challenge

Fe welwn ni chi ar y llinell gychwyn!

Leave a Reply