Sut y bydd Cyllid Elusennau GIG Gyda’n Gilydd Cam 3  yn helpu i #spreadtheloveswansea

Diolch i arian gan Elusennau’r GIG Gyda’i Gilydd mae gan Elusen Iechyd Bae Abertawe gyfanswm o £100,000 i greu cyfres o erddi coffa ar draws y bwrdd iechyd. Bydd y gerddi yn anrhydeddu ac yn cofio’r rhai a gollwyd i Covid, a gydnabod ymrwymiad ac ymroddiad ein staff, a’r ysbryd cymunedol a ddangoswyd yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Elusennau GIG Gyda’i Gilydd yw’r elusen ymbarél genedlaethol sy’n gofalu am y GIG. Mae Elusen Iechyd Bae Abertawe yn un o’r 241 aelod a all wneud cais i elwa o’u cyllid. Bydd Staff Bae Abertawe hefyd yn elwa o fuddsoddiad pellach o £197,000 mewn mentrau lles i gefnogi eu hiechyd meddwl yn y tymor hir.

Dywed Debs Longman, Pennaeth Codi Arian; “Rydyn ni mor anhygoel o ddiolchgar i Elusennau GIG Gyda’n Gilydd am eu cefnogaeth.

“Bydd y gofodau coffa hyn, wrth gwrs, yn gofebion i’r holl bobl a gollwyd gennym i Covid, ond byddant hefyd yn dystiolaeth o wytnwch ac ymroddiad ein staff, a’r gefnogaeth anhygoel a gawsom gan y gymuned ehangach.”

 “Profodd y pandemig hwn fod yn farathon, nid sbrint, a bydd y GIG yn teimlo effeithiau hynny am amser hir. Gyda hynny mewn golwg, rydym wrth ein boddau o allu cael cyllid ychwanegol i sicrhau bod gennym gefnogaeth lles tymor hir ar gael i’n staff.

Maen nhw wedi bod yno i ni pan oedd eu hangen arnon ni, a bydd yr arian hwn yn caniatáu inni fod yno ar eu cyfer. ”

“Ers i’r pandemig ddechrau rydym wedi bod yn defnyddio’r hashnod cyfryngau cymdeithasol #spreadtheloveswansea ac rydym wedi ein gorlethu gan y cariad a’r haelioni ym Mae Abertawe, a thu hwnt.”

Gallwch chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am sut mae cronfeydd yn cael eu defnyddio trwy ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol. @eluseniechydbaeabertawe, Twitter @ElusenAbertawe, Instagram @eibaeabertaweswanseabayhc

Leave a Reply