ADRAN Y GLUST, Y TRWYN A’R GWDDF I FUDDIO O’R DATGANIAD NEWYDD O’R OFFER CELF DIOLCH I NHS CHARITIES TOGETHER

Mae'r adran ENT yn Ysbyty Treforys wedi gallu prynu laryngosgop fideo o'r radd flaenaf a fydd yn gwneud archwiliadau meddygol o'r gwddf yn llawer mwy diogel a chyflym. Daeth yr arian ar gyfer y laryngosgop fideo hyblyg biopsi newydd o gyllid a ddyrannwyd gan Elusen Iechyd Bae Abertawe gan NHS Charities Together. Archwiliad meddygol o'r … Continue reading ADRAN Y GLUST, Y TRWYN A’R GWDDF I FUDDIO O’R DATGANIAD NEWYDD O’R OFFER CELF DIOLCH I NHS CHARITIES TOGETHER