Sut daeth meddyg teulu o Abertawe i weithio ar reng flaen Covid-19 yn Affrica.

“Rwy’n cofio pan ddaeth y claf Covid cyntaf i mewn i’r ysbyty. Dynes yn ei 50au. “Rwy’n cofio meddwl nad yw hi’n edrych yn llawer hŷn na fi. Roedd hi'n gwbl anatebol. Roedd hi'n gwybod ei bod hi ar fin marw. “Rwy’n cofio troi’r ocsigen i fyny, gan feddwl does dim byd arall y gallaf … Continue reading Sut daeth meddyg teulu o Abertawe i weithio ar reng flaen Covid-19 yn Affrica.