Ydych chi’n ffrind gorau balch i gi ciwt?

Neu efallai eich bod chi’n gydymaith i feline gwych?

Neu efallai bod eich cyfaill yn hamster hyfryd, neidr neis neu adar ardderchog?

Wel, mae gennym ni’r gystadleuaeth ‘paw-fect’ i chi.

Rydyn ni’n sgwrio’r genedl i ddod o hyd i’r anifeiliaid anwes mwyaf ffotogenig, ac yn codi rhywfaint o arian sydd ei angen yn fawr i gefnogi cleifion a staff yma ym Mae Abertawe.

Ddydd Llun Awst 3ydd, rydyn ni’n lansio’r

CYSTADLEUAETH ANIFEILIAD ANWES ANHYGOEL cyntaf erioed.

Mae’r gystadleuaeth yn agored i UNRHYW UN a PAWB (ac eithrio’r Tîm Codi Arian gan ein bod yn creu y rhestr fer), mae ceisiadau’n costio isafswm rhodd o £2 y ​​ffotograff, gan ddefnyddio’r dudalen JustGiving #spreadtheloveswansea. (https://www.justgiving.com/campaign/spreadtheloveswansea)

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ddydd Gwener 28 Awst 2020, dylid eu hanfon trwy e-bost at swanseabay.healthcharity@wales.nhs.uk gyda’r pwnc ‘Cystad ddiogelwch Anifeiliad Anwes Anhygoel’.

Yn eich e-bost dylech gynnwys enw eich anifail anwes, eich enw, yn ogystal â llun o’ch prawf talu.

Y categorïau yw Ci Mwyaf Ciwt, Feline Mwyaf Ffantastig neu Anifail Anwes Mwyaf Angyhoel (mae’r categori hwn ar gyfer pob anifail nad yw’n gŵn neu’n gathod.)

Gallwch chi fynd i mewn cymaint o weithiau ag y dymunwch, am gynifer o anifeiliaid anwes ag y dymunwch.

Bydd y Tîm Codi Arian yn llunio rhestr fer o’r 3 Uchaf ym mhob categori. Yna bydd y 3 Uchaf yn mynd ymlaen i bleidlais gyhoeddus.

Bydd enillydd pob categori yn derbyn taleb ‘Caru i Siopa’ gwerth £10, a roddir yn garedig gan Dŵr Cymru Welsh Water.

Ni allwn aros i weld eich ffrindiau blewog, pysgodlyd neu bluog!

Pob lwc!

Leave a Reply