Yn boeth ar sodlau ei farathon gardd, mae cyn-gapten Cymru, Ryan Jones, yn rhoi ei esgidiau rhedeg i mewn i ymddeoliad ac yn llwch i lawr y lycra am ei syniad diweddaraf i godi arian i’r GIG.

Ddydd Sadwrn diwethaf, cwblhaodd cyn-seren y Gweilch farathon (26.2 milltir) yn ei ardd gefn mewn 4 awr, 43 munud a 57 eiliad. Mae’n credu iddo wneud tua 700 laps o’i ardd.

I ddechrau roedd yn gobeithio codi £500 ar gyfer elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, ond trwy ei dudalen JustGiving fe chwalodd y cyfanswm hwnnw. Mae bellach wedi taro £7,700 anhygoel ac mae pobl yn dal i gyfrannu.

Mae’r rhif 8 blaenorol wedi’i ysbrydoli gan weld sut mae pobl sy’n gweithio ar reng flaen y GIG wedi ymateb i’r frwydr yn erbyn Coronafeirws.

Cyn ymgymryd â’r her dywedodd Ryan: “Fel llawer rydw i wedi fy nghyfyngu i fy nghartref a chan fod y sefyllfa hon yn chwarae allan, rydw i wedi rhyfeddu at gryfder yr ysbryd dynol a haelioni cymaint.

“Y rhai sy’n rhoi o’u hamser, nid oherwydd ei fod yn swydd ond oherwydd eu bod yn malio, y rhai sy’n rhoi’r risg i’w hiechyd eu hunain i un ochr oherwydd eu bod yn malio, rydych chi wir yn ysbrydoliaeth ac roeddwn i eisiau ceisio eich cefnogi chi yn unig.”

Delwedd o gyn-Gapten Rygbi Cymru, Ryan Jones, gyda Sudocrem

Nawr, ar ôl ei ymdrech unigol ar y penwythnos, mae gan Ryan gynlluniau ar gyfer gêm tîm y dydd Sadwrn nesaf, mewn ymdrech ledled Cymru.

Mae am i 100 o bobl ymuno ag ef i feicio 100 milltir ar feic ymarfer corff, pob un yn codi £ 100 yr un.

Os bydd Ryan a’i dîm yn cyrraedd y targed hwnnw yna byddant yn bancio 10-mil o bunnoedd, a bydd yr arian parod hwnnw’n mynd i’r GIG ledled Cymru.

Rhyddhaodd Ryan fideo ar ei gyfrifon Twitter ac Instagram yn apelio ar i 100 o feicwyr ymuno ag ef gan ychwanegu mai’r cyfan sydd ei angen yw hyfforddwr turbo a phot mawr o Sudocrem!

Meddai: “Hoffwn i chi ymuno â mi i reidio 100 milltir fore Sadwrn. Er mwyn gwneud hynny hoffwn ichi godi £ 100 ar gyfer Ryan’s 100 am 100.

“Ar ôl i chi godi’r arian a’i fod yn taro’r cyfrif, DM fi, a byddaf yn rhannu’r ddolen Zoom preifat ar gyfer bore Sadwrn am 8am – a byddwn ni i gyd yn reidio gyda’n gilydd.”

Dywedodd Deborah Longman, Pennaeth Codi Arian ar gyfer Elusen Iechyd Bae Abertawe: “Rydyn ni wedi cael ein llethu gan y gefnogaeth gan Ryan a’r holl godwyr arian eraill. Bydd yr holl arian a dderbyniwn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’n cleifion a’n staff. ”

Os hoffech chi gymryd rhan y penwythnos hwn, neu gyfrannu at godwr arian Ryan, yna gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar ei dudalen JustGiving: https://www.justgiving.com/fundraising/ryans100for100

Leave a Reply