Pan welodd mam i ddau o blant, Non Stevens, sut roedd y COVID-19 yn dechrau effeithio ardal Bae Abertawe, roedd ei theulu’n teimlo gorfodaeth i helpu.

Penderfynodd Non, sy’n byw yng Nghaerdydd ond sydd â pherthnasau yn Abertawe, sefydlu tudalen JustGiving i gefnogi’r GIG ym Mae Abertawe.

Meddai “Er mwyn i’n GIG ein helpu ni, mae angen i ni eu helpu. Gadewch inni roi’r help y bydd ei angen ar dîm rheng flaen y GIG. Mae angen i ni weithredu. Ni allwn aros nes ei bod yn rhy hwyr ”

Cysylltodd Non â thîm codi arian Elusen Iechyd Bae Abertawe, a sefydlwyd y dudalen gyda’r gronfa’n mynd i’r Gronfa Dwylo Helpu.

Bydd y Meddygon, Nyrsys a gweithwyr proffesiynol lleol, sy’n deall yr hyn sydd ei angen fwyaf, yn penderfynu sut y bydd yr arian a godir yn cael ei wario. Ni fydd yr arian a roddir yn disodli cyllid statudol. Fe’i defnyddir i ariannu eitemau ychwanegol sy’n mynd y tu hwnt i’r hyn y mae’r GIG yn ei ariannu.

Heb ddod i ben “Gallai eich rhodd helpu i achub bywyd ffrind neu gymydog, a bydd yn bendant yn helpu i leihau’r straen a gwella morâl gweithlu gofal iechyd a fydd yn cael ei roi o dan fwy fyth o bwysau nag y mae eisoes.”

Gallwch gyfrannu nawr yn https://www.justgiving.com/fundraising/letsbeatthisswansea

Leave a Reply