Fe wnaeth staff yn yr Uned Bediatreg yn Ysbyty Treforys gamu i fyny mewn gwirionedd pan sylweddolon nhw fod eu modeli hyfforddiant efelychu yn dadfeilio, a phenderfynon nhw redeg 10K Abertawe i godi arian i’w disodli.

Cododd y tîm aml-adrannol sy’n cynnwys Rachel Isaac, Nicola Fitchett, Dr Darshana Battacharjee, Dr Kirsty Dickson, Dr Rachel Evans, Dr Huma Mazhar a Dr Qumrun Nahar £553 at eu hachos.

Mae hyfforddiant efelychu yn cynnwys ailadrodd senarios i ganiatáu i staff ddatblygu eu sgiliau, a gwella diogelwch cleifion.

Dywedodd y Nyrs Datblygu Ymarfer, Rachel Isaac: “Mae hyfforddiant efelychu wir yn hyrwyddo diogelwch cleifion, gan roi cyfle i weithwyr iechyd proffesiynol ddysgu, gofyn cwestiynau a gwneud camgymeriadau mewn amgylchedd diogel.

“Roedd yn bwysig iawn ein bod yn dîm amlddisgyblaethol, oherwydd nid ydym yn gofalu am gleifion ar wahân. Pan fydd y swnyn hwnnw’n diffodd, does dim ots a ydych chi’n nyrs neu’n feddyg, rydych chi’n dod i redeg i helpu. Roeddem wir yn teimlo bod y tîm yn enghraifft wych o werthoedd ein bwrdd iechyd ar waith: gweithio gyda’n gilydd a gwella bob amser.

“Roedd coesau’r model yn cwympo i ffwrdd, ac roedd hi mewn cyflwr eithaf gwael gyda’r holl draul y byddech yn ei ddisgwyl o ystyried faint mae wedi’i ddefnyddio. Ond rydyn ni’n falch iawn gyda’r gweddnewidiad, a hoffem ddiolch i bawb a’n cefnogodd a’i wneud yn bosibl. “

Diolch i’r gweddnewidiad hwn, mae’r model, sydd heb ei enwi hyd yma, bellach ar y ward ac yn barod i’w ddefnyddio wrth hyfforddi.

Yn ogystal â chael ei gynllunio i efelychu maint a phwysau plentyn, gellir cysylltu’r mannequin â pheiriant sy’n efelychu anadlu a phwysedd gwaed. Mae ganddo hefyd groen realistig, pwyntiau curiad y galon a symudiadau i adlewyrchu’r hyn y byddai’n teimlo i drin person go iawn.

Meddai Rachel; “Rwy’n wirioneddol falch o’r ffaith ein bod wedi gallu ailddefnyddio un o’r mannequins a oedd gennym eisoes, oherwydd nawr nid yn unig y mae ein cleifion yn elwa o allu defnyddio’r model ar gyfer hyfforddiant, mae’r blaned yn elwa oherwydd rydyn ni wedi ailgylchu!”

Leave a Reply