Cwblhaodd ein Rheolwr Cymorth Codi Arian, Nicola, 32, ei parkrun 5k cyntaf erioed mewn 57 munud gan godi £250 i Elusen y Bwrdd Iechyd. Mae parkrun Bae Abertawe yn llwybr glan môr hardd, yr oedd 528 o bobl yn ei redeg, ei loncian a’i gerdded.

Mae elusen Iechyd Bae Abertawe yn codi arian ar gyfer llawer o wahanol gronfeydd elusennol, a bydd yr holl arian a godir yn ystod y Ras Rithwir yn mynd i’r Gronfa Dwylo Helpu. Mae’r rhan fwyaf o’n cronfeydd yn cefnogi un ward neu adran benodol, ac eithrio ein Cronfa Dwylo Helpu.

Bydd pobl sy’n rhoi rhodd i’r Gronfa Dwylo Helpu yn cefnogi prosiectau nad ydyn nhw’n ffitio’n daclus i’n cronfeydd pwrpasol – gallen nhw helpu mwy nag un ward, mwy nag un safle ysbyty, neu fod yn brosiectau peilot sydd â’r potensial i chwyldroi ein gwasanaethau yn llwyr.

Roedd hwn yn gyflawniad enfawr i Nicola, a rhoddwyd swm anhygoel o arian i helpu ein cleifion. Cyflawnodd Nicola, nad yw’n athletaidd a neidio ei phen yn gyntaf i’r her, nod enfawr ohoni.

Dywedodd Nicola “Fi ddim ‘sporty’ o gwbl, ac roedd y syniad o hyd yn oed gofrestru ar gyfer rhywbeth fel hyn allan o fy mharth cysur yn llwyr. Doeddwn i ddim cymaint â rhedeg am fws mewn blynyddoedd, a chefais fy dychryn gan feddwl am 5K!

“Rwy’n gwybod ystrydeb yw e, ond mae’n wir, os fi’n gallu wneud rhywbeth fel hyn, gall unrhyw un. Doeddwn i ddim hyd yn oed yn berchen ‘sgidiau rhedeg tan dair wythnos yn ôl, a nawr rydw i’n rasiwr parc a rhithwir, gyda medal sgleiniog i’w phrofi.

“Ac mae Elusen y Bwrdd Iechyd £ 250 yn well ei fyd diolch i nawdd gan fy nheulu a ffrindiau!”

Leave a Reply