Bydd cartŵn yn gwneud cleifion ifanc yn gartrefol

Mae llawfeddygon plastig yn Abertawe wedi ymuno ag animeiddiwr sydd wedi ennill BAFTA i helpu plant i wella'n gyflymach o fân lawdriniaeth. Maent wedi cynhyrchu cartŵn o'r enw Numb a Numb-er, sy'n dangos i gleifion ifanc fanteision dewis anaesthetig lleol dros anaesthetig cyffredinol lle bo hynny'n addas. Mae'r rhain yn cynnwys gallu gwylio cartwnau, gwrando … Continue reading Bydd cartŵn yn gwneud cleifion ifanc yn gartrefol

Mae staff Treforys yn gwisgo esgidiau hyfforddiant i wneud arian ar gyfer Modeli Hyfforddiant!

Fe wnaeth staff yn yr Uned Bediatreg yn Ysbyty Treforys gamu i fyny mewn gwirionedd pan sylweddolon nhw fod eu modeli hyfforddiant efelychu yn dadfeilio, a phenderfynon nhw redeg 10K Abertawe i godi arian i'w disodli. Cododd y tîm aml-adrannol sy'n cynnwys Rachel Isaac, Nicola Fitchett, Dr Darshana Battacharjee, Dr Kirsty Dickson, Dr Rachel Evans, … Continue reading Mae staff Treforys yn gwisgo esgidiau hyfforddiant i wneud arian ar gyfer Modeli Hyfforddiant!

Mae angen cymorth brys i gefnogi plant sy’n agored i niwed yn Affrica

Mae ein holl gronfeydd yn cefnogi ein gwasanaethau yn Ne Cymru, ac eithrio un. Mae ein cronfa cysylltiadau Iechyd Affrica yn cefnogi rhai o blant mwyaf bregus y byd yn Affrica ac maen nhw angen eich help chi nawr. Ar hyn o bryd mae'r Dr Michael a Bethany Bryant o Ysbyty Singleton, yn rhedeg ysbyty … Continue reading Mae angen cymorth brys i gefnogi plant sy’n agored i niwed yn Affrica

Rhedwr amharod yn rhoi’r droed orau ymlaen ar gyfer Elusen y Bwrdd Iechyd

Cwblhaodd ein Rheolwr Cymorth Codi Arian, Nicola, 32, ei parkrun 5k cyntaf erioed mewn 57 munud gan godi £250 i Elusen y Bwrdd Iechyd. Mae parkrun Bae Abertawe yn llwybr glan môr hardd, yr oedd 528 o bobl yn ei redeg, ei loncian a'i gerdded. Mae elusen Iechyd Bae Abertawe yn codi arian ar gyfer … Continue reading Rhedwr amharod yn rhoi’r droed orau ymlaen ar gyfer Elusen y Bwrdd Iechyd