Mae penblwyddi yn amser ar gyfer rhoi ac ychydig ar ôl y Nadolig, a oes unrhyw beth yr ydych chi ei angen mewn gwirionedd? Dyma pam y penderfynodd ein Rheolwr Codi Arian Deborah, sy’n gweithio i Elusen Iechyd Bae Abertawe, nad oedd hi eisiau unrhyw anrhegion penblwydd eleni, y byddai’n well ganddi i’r arian fynd at achos da.

Penderfynodd Deborah sefydlu codwr arian ar Facebook, mae hi wedi codi £ 120 trwy wneud hyn ac mae’r arian yn parhau i gronni. Dywedodd, “Yn fy oedran, nid oes angen llawer arnaf ar gyfer fy mhen-blwydd. Fodd bynnag, rwyf wedi gweld o lygad y ffynnon sut y gall cronfeydd sy’n dod i mewn i’r elusen wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ofal cleifion. Felly, roeddwn i eisiau defnyddio fy mhen-blwydd fel cyfle i helpu eraill, ac roedd cadw’r arian er budd ein helusen a’n cymuned leol yn ddewis amlwg. ”

Bydd yr arian y mae hi wedi’i godi yn mynd i’r Gronfa Dwylo Helpu. Mae pawb yn Elusen Iechyd Bae Abertawe yn ddiolchgar iddi wneud hyn a phob rhodd a gânt.

Mae’r rhan fwyaf o’n cronfeydd yn cefnogi un ward neu adran benodol, ac eithrio ein Cronfa Dwylo Helpu.

Mae hyn yn cefnogi prosiectau nad ydyn nhw’n ffitio’n daclus i’n cronfeydd pwrpasol – gallen nhw helpu mwy nag un ward, mwy nag un safle ysbyty, neu fod yn brosiectau peilot sydd â’r potensial i chwyldroi ein gwasanaethau yn llwyr.

Gobeithio y bydd y stori ysbrydoledig hon yn annog eraill i ddilyn ôl troed Deborah, dal ati i gyfrannu!

Leave a Reply