Stêm lawn ymlaen wrth i rali tractor vintage godi arian ar gyfer canolfan aelodau artiffisial Abertawe

Ar ôl i John Thomas golli rhan o'i goes i ganser, ni allai'r dyn 82 oed fod wedi dychmygu y byddai'n falch o farchogaeth ei dractor vintage i godi arian ar gyfer y ganolfan a'i helpodd. Roedd John yn 79 oed pan ddywedwyd wrtho fod ganddo fath prin o ganser yn ei droed ac y … Continue reading Stêm lawn ymlaen wrth i rali tractor vintage godi arian ar gyfer canolfan aelodau artiffisial Abertawe