Mae Elusen Iechyd Bae Abertawe wedi darparu dodrefn newydd i wella profiad y claf yn nhŷ Rowan, byngalo preswyl i oedolion ag anableddau dysgu.

Mae Rowan house yn arbenigo mewn cefnogi oedolion ag ymddygiad heriol. Roedd y dodrefn a oedd yno yn hen iawn ac mewn cyflwr gwael.

Dywedodd Pam Harris, rheolwr yr uned yn nhŷ Rowan, wrthym “Nid oedd modd defnyddio’r dodrefn, ac nid oeddent yn darparu amgylchedd croesawgar i’r cleifion.

Mae cael y dodrefn newydd hwn wedi darparu awyrgylch mwy cartrefol, sy’n ddefnyddiol pan ydym yn delio ag unigolion ag ymddygiad heriol. ”

Elusen Iechyd Bae Abertawe yw elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, ac mae’n darparu eitemau sy’n gwella profiadau cleifion a theuluoedd.

Dywedodd Deborah Longman, rheolwr codi arian, wrth ymweld â’r safle “Mae mor werth chweil gweld pa wahaniaeth y mae’r dodrefn newydd wedi’i wneud i’r cleifion.”

Mae’r uned hefyd yn un o dderbynwyr apêl rhestr ddymuniadau Amazon. Cadarnhaodd Pam pa mor bwysig oedd hyn iddyn nhw. “Ni fydd rhai o’r cleifion yn derbyn anrhegion Nadolig, bydd gwybod nawr y bydd ganddyn nhw rywbeth i’w agor fore Nadolig yn golygu’r byd iddyn nhw. Rydyn ni wedi ein gorlethu â haelioni’r cyhoedd wrth brynu’r anrhegion hyn. ”

Leave a Reply