Byddai dewis rhedeg hanner marathon yn her i’r mwyafrif o bobl, fodd bynnag, dewisodd y fam leol Lucy Darney, Hanner Marathon Llwybr Caerdydd anodd a bryniog i anrhydeddu’r mynyddoedd y mae ei merch wedi gorfod eu dringo yn ei hiechyd.

Dioddefodd ei merch Ella gyda Sepsis ym mis Tachwedd 2018, a chafodd ei derbyn i’r Uned Therapi Dwys (ITU) yn Ysbyty Treforys.

Dywedodd Ella, sydd bellach yn gwella’n dda, wrthym “Nid wyf yn cofio cymaint am fy amser yn ITU, rwy’n cael fflachiadau yn achlysurol, ond rwy’n cofio roedd pawb yn hyfryd.”

Mae Lucy yn cofio treulio amser yn yr adran a pha mor frawychus oedd hi “Byddech chi’n gweld teuluoedd eraill yn ystafell y perthynas, a sut roedd anwyliaid pawb yn ymladd am eu bywyd. Roedd y gofal a gafodd Ella allan o’r byd hwn. ”

Unwaith roedd Ella adref ac yn gwneud gwelliannau, roedd Lucy yn gwybod ei bod am wneud rhywbeth i ddweud diolch a chodi arian ar gyfer y ward. Cysylltodd â’r adran codi arian yn Elusen Iechyd Bae Abertawe a’i cefnogodd i anfon crys-t ati i’w gwisgo wrth redeg y ras, ei helpu gyda’i thudalen JustGiving a darparu ffurflenni noddi iddi.

Elusen Iechyd Bae Abertawe yw elusen swyddogol y bwrdd iechyd, ac mae’n cefnogi cleifion, staff a gwasanaethau. Nid yw’r elusen yn disodli cyllid y GIG ond mae’n defnyddio’r rhoddion hael i ddarparu y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu.

Bydd yr arian y mae Lucy wedi’i godi yn mynd yn uniongyrchol i’r adran, rhoddodd hyn gymhelliant i Lucy wrth redeg y ras. “Hwn oedd y peth anoddaf i mi ei wneud” meddai “Fodd bynnag, fe wnes i hynny! Fe wnaeth fy nghadw i fynd gan wybod fy mod i’n codi arian ”

Dywedodd yr Uwch Fetron, Carol Doggett, wrthym pa mor bwysig yw’r rhoddion hyn “Mae pob ceiniog a gawn yn mynd yn ôl i ofal cleifion a theuluoedd. Mae gennym raglen i wella’r ystafell cymorth i deuluoedd, bydd hyn yn ein helpu i wella profiad cleifion a theuluoedd. ”

Os hoffech ddarganfod mwy am godi arian, cysylltwch â’r elusen trwy e-bostio swanseabay.healthcharity@wales.nhs.uk

Yn y llun: Lucy yn rhedeg Hanner Marathon Llwybr Caerdydd

Leave a Reply