Mae’r elusen yn darparu gweddnewidiad dodrefn ar gyfer canolfan i bobl ag Anableddau Dysgu

Mae Elusen Iechyd Bae Abertawe wedi darparu dodrefn newydd i wella profiad y claf yn nhŷ Rowan, byngalo preswyl i oedolion ag anableddau dysgu. Mae Rowan house yn arbenigo mewn cefnogi oedolion ag ymddygiad heriol. Roedd y dodrefn a oedd yno yn hen iawn ac mewn cyflwr gwael. Dywedodd Pam Harris, rheolwr yr uned yn … Continue reading Mae’r elusen yn darparu gweddnewidiad dodrefn ar gyfer canolfan i bobl ag Anableddau Dysgu