Mae cyn-glaf, gyda chefnogaeth ei phentref, wedi codi arian hanfodol trwy sioe  hen beiriannau.

Mae’r Sioe Hen Beiriannau, Gweithio a Chynnyrch  Talgarreg, yn ddigwyddiad blynyddol sydd bellach yn ei 25ain blwyddyn, ac eleni aeth rhan o’r arian elusennol a godwyd i gefnogi ein gwaith yn y ganolfan ganser.

Cafodd Edwina Evans, yn y llun gyda Sarah Dawtry, Rheolwr Gwasanaeth, driniaeth yn yr adran Radiotherapi yng Nghanolfan Ganser De Orllewin Cymru ac roedd yn awyddus i gefnogi ein gwaith parhaus “Roedd pawb mor rhyfeddol i mi ac roeddwn i eisiau dweud diolch”.

Mae’r gwr Emyr, wedi bod yn rhan o’r tîm sy’n trefnu’r sioe, sy’n arddangos offer ffermio ar draws y blynyddoedd ac mae ganddo hefyd nifer o gystadlaethau fel blodau, coginio a chrefftau. Mynegodd ei ddiolch hefyd i’r gofal a’r gefnogaeth a gafodd Edwina. “Rydw i mor ddiolchgar i staff y ganolfan ganser. Roedd y gymuned gyfan yn awyddus i godi arian ”meddai

Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd ddydd Sadwrn Medi 21ain, yn llwyddiant mawr gyda nifer uchel o gynigion a phresenoldeb, ac arweiniodd at godi £1000 i’n canolfan ganser.

Leave a Reply