Uchod: Mae’r Friday Friendship Diddly yn gwneud eu cyflwyniad i Staff CCU. O’r chwith i’r dde, Idris Jones, Dr Ben Hillam, Roger Clode; John Davies; Fred Howes; Alison Jones rheolwr ward CCU; Nyrs Tirion Goff.

Mae grŵp o golffwyr Abertawe wedi rhodd i Uned Gofal Coronaidd Treforys.

Mae’r Friday Friendship Diddly, yn cwrdd yng Nghlwb Golff Bae Langland.

Fe’i ffurfiwyd yn 2003, ac mae ei aelodau’n ymrwymo i godi £ 1,000 y flwyddyn i elusennau lleol.

Mae derbynwyr blaenorol eu haelioni wedi cynnwys Ty Olwen, Golau a Maggie’s, ac eleni, eu cronfa helusenol enwebedig yw’r uned gofal coronaidd (CCU).

Ers i’r grŵp gael ei ffurfio mae ysbytai Singleton a Treforys wedi derbyn cyfanswm cyfun o £6,500 o’u hymdrechion.

Trwy rafflau, rhoddion wythnosol, cinio Nadolig, a thwrnamaint golff coffa cododd y tîm 20-cryf £500 a gyflwynwyd i staff yn yr Uned Gofal Coronaidd Treforys.

Dywed aelod Idris Jones: “Roedd un o’n haelodau yn sâl iawn, a chafodd ei ruthro i’r CCU ym Morriston lle roedd ganddo dri stent, ac erbyn hyn mae’n honni ei fod yn teimlo fel llew.

“Rydyn ni’n penderfynu ble mae ein rhoddion yn mynd trwy bleidlais. Ar ôl treulio cryn amser yn Ysbyty Morriston ac Singleton yn dilyn cymhlethdodau yn ystod llawdriniaeth i osod clun newydd, nid oes gennyf ddim ond canmoliaeth i’r holl staff ymroddedig a phroffesiynol ym Mae Abertawe.

“Rydym yn falch o gefnogi’r uned, i gydnabod y gofal ymroddedig a roddir i bob claf.”

Dywed Alison Jones, rheolwr ward yn yr Uned Gofal Coronaidd: “Mae’r grŵp yn codi arian yn ddiflino ar gyfer elusennau lleol ac achosion teilwng, ac roeddem yn ffodus i gael ein henwebu’n garedig am dderbyn arian o’r fath y tro hwn.

“Fel bob amser rydym yn hynod ddiolchgar am haelioni caredig pawb sy’n cymryd rhan, a hoffem estyn ein diolch am eu hamser a’u hymdrech.”

Leave a Reply