Rydym yn falch iawn o Helen, un o’n harbenigwyr nyrsio clinigol, a gwblhaodd Ironman Cymru yn Dinbych y Pysgod yn codi arian hanfodol i’r elusen iechyd.

Roedd Helen, aelod o glwb lleol clwb Triathlon Dredgers, eisiau defnyddio ei digwyddiad dygnwch i godi arian ar gyfer y Gwasanaeth Afu.

Mae Ironman Cymru yn un o’r rasys anoddaf yn y byd sy’n cynnwys nofio môr 2.4 milltir, taith feicio heriol a bryniog 112 milltir, ac yn olaf marathon 26.2 milltir llawn.

Dywedodd Helen wrthym “Hon oedd fy her anoddaf eto ond roeddwn i wrth fy modd â phob eiliad o Ironman Cymru, roedd y gefnogaeth yn Ninbych y Pysgod yn wych. Rwy’n gobeithio codi digon o arian er mwyn i ni brynu sganiwr dod o hyd i wythïen i helpu yn ein gwaith allgymorth yn y gymuned ledled bwrdd Iechyd bae Abertawe. ”

Os hoffech chi gyfrannu, mae ei thudalen Just Giving dal ar agor.

Leave a Reply