Mae gweithiwr cynnal a chadw yn canmol y ward a helpodd i achub ei llaw ar ôl iddi gael ei thorri i ffwrdd gan lif

Mae gweithiwr cynnal a chadw wedi canmol y staff “gwych” yn Ward Penfro Ysbyty Treforys a achubodd ei law ar ôl iddo gael ei dorri i ffwrdd mewn damwain gyda llif gron. “Roeddwn i'n helpu ffrind i glirio gweithdy,” esboniodd Ian Horsley o bentref Rosemarket, ger Aberdaugleddau. “Roedden ni’n torri pren sgrap ac roeddwn i’n bwydo’r deunydd … Continue reading Mae gweithiwr cynnal a chadw yn canmol y ward a helpodd i achub ei llaw ar ôl iddi gael ei thorri i ffwrdd gan lif

Mae twrnamaint rygbi coffa yn helpu i fynd i’r afael â chlefyd y galon

Mae twrnamaint rygbi blynyddol yn helpu staff mewn ysbyty yn Abertawe i godi ymwybyddiaeth o fath o glefyd y galon. Decky's fund. Yn y llun o'r chwith i'r dde: Cydlynydd Cyflyrau Cardiaidd Etifeddol Samantha Rummings, Rory Saunders, ffrind agos Richard, Louise Norgrove, arbenigwr nyrsio cyflyrau cardiaidd etifeddol, Andrew Stevens, Sarah Evans, arbenigwr nyrs arrhythmia, a … Continue reading Mae twrnamaint rygbi coffa yn helpu i fynd i’r afael â chlefyd y galon

Mae golffwyr yn dweud diolch i’r ysbyty gyda gyriant codi arian

Uchod: Mae'r Friday Friendship Diddly yn gwneud eu cyflwyniad i Staff CCU. O'r chwith i'r dde, Idris Jones, Dr Ben Hillam, Roger Clode; John Davies; Fred Howes; Alison Jones rheolwr ward CCU; Nyrs Tirion Goff. Mae grŵp o golffwyr Abertawe wedi rhodd i Uned Gofal Coronaidd Treforys. Mae’r Friday Friendship Diddly, yn cwrdd yng Nghlwb … Continue reading Mae golffwyr yn dweud diolch i’r ysbyty gyda gyriant codi arian