Diolch i Andrew sy wedi codi dros £1800 i Ganolfan Ganser Singleton gan wneud Taith Feicio Gŵyr. Roedd Andrew yn gadeirydd y bwrdd iechyd, ac mae ei ymrwymiad i godi arian yn aros gydag ef ar ôl ymddeol.

“Roeddwn i eisiau ffarwelio â chi trwy godi arian. Mae Canolfan Ganser Singleton yn gwneud gwaith gwych yn gofalu am bobl yn Abertawe a Gorllewin Cymru.”

Leave a Reply