Mae tîm eiddgar o redwyr o’r adrannau Pediatreg ac Argyfwng yn paratoi i redeg Abertawe 10k i godi arian ar gyfer offer newydd.

Mae’r tîm, sy’n cynnwys grwpiau staff o ymgynghorwyr i weithwyr cymorth gofal iechyd, yn ymuno i godi arian i brynu technoleg a fydd yn cefnogi eu hyfforddiant efelychu.

Dwedodd yr ymgynghorydd pediatreg, Huma Mazhar “Mae hyfforddiant efelychu yn hanfodol i ddatblygu ein staff. Mae’n caniatáu inni redeg trwy senarios mewn lleoliad diogel i ffwrdd oddi wrth gleifion. Yna gall y gwersi rydyn ni’n eu dysgu o’r efelychiadau hyn ein helpu gyda gofal cleifion yn y dyfodol ”.

Mae’r offer cyfredol wedi dyddio ac mae angen ei uwchraddio. Mae’r tîm yn gobeithio codi digon i brynu monitor newydd sy’n hanfodol i roi trosolwg pan fydd efelychiadau’n digwydd.

Dywedodd y rhedwr, a’r nyrs, Rachel Isaac wrthym “Rydyn ni’n gweithio’n dda iawn gyda’n gilydd o ddydd i ddydd ar y ward, a thrwy ymuno i godi arian fel tîm mae’n dod â ni yn nes at ein gilydd”

Mae hyfforddiant ar gyfer y digwyddiad wedi hen ddechrau ac mae’r tîm wedi sefydlu tudalen JustGiving ar gyfer rhoddion.

Leave a Reply