Mae Elusen Iechyd Bae Abertawe, Elusen swyddogol y GIG ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (Elusen Gofrestredig Rhif. 1122805), wedi lansio Cystadleuaeth ‘Dylunio Masgot’ ar gyfer plant rhwng 6-15 mlwydd oed ar draws yr ardal leol.   

Bydd enillwyr bob categori oedran yn derbyn pecyn celf ar gyfer yr ysgol, a bydd enillydd y gystadleuaeth yn cael siawns i’r masgot i ymweld â’u hysgol yn y Flwyddyn Newydd unwaith y gwireddwyd eu dyluniad masgot. 

Nod Elusen Iechyd Bae Abertawe yw gwella gofal y claf drwy ddarparu cyfarpar, hyfforddiant staff, ariannu ymchwil a chwblhau prosiectau arbennig a fydd yn mynd y tu hwnt i beth all y GIG ddarparu. Efallai bod eich plentyn wedi cael budd gan yr elusen, oherwydd defnyddir y rhoddion i brynu teganau, gemau, llyfrau a chyfleusterau newydd ar wardiau plant ac ystafelloedd aros ar draws yr ysbytai yn yr ardal.  

Bydd y masgot elusen yn ymddangos mewn ysbytai ac mewn digwyddiadau ar draws yr ardal.

Rydym wedi ymestyn y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’n cystadleuaeth fasgot tan ddydd Gwener 4 Hydref.

Nid yw’n rhy hwyr i gael eich ysgol i gymryd rhan a helpu’ch GIG lleol.

Mae beirniaid y gystadleuaeth yn cynnwys arweinydd Celfyddydau mewn Addysg leol, Arweinydd Celfyddydau mewn iechyd a staff Elusen Iechyd Bae Abertawe.

Leave a Reply