Mae Cynghrair Ffrindiau Treforys wedi darparu cyfarpar calon gwerthfawr drwy gynnal digwyddiad golff elusennol.

Arweiniwyd y digwyddiad, a gododd £2000 ar gyfer elusen y bwrdd iechyd, gan John A Hughes, Cadeirydd y Gynghrair Ffrindiau, a Sian Harris Williams, y trysorydd, (darluniwyd uchod).

Codwyd yr arian i brynu dau fonitor cardiaidd symudol.

Dywedodd Gwennan Hall, Prif Nyrs y Ward (sydd hefyd yn y llun) “Rydym wedi derbyn y cyfarpar hwn yn ddiolchgar iawn ac rydym yn gwerthfawrogi popeth mae’r Gynghrair Ffrindiau yn ei wneud. Mae’r monitorau symudol yn gwneud gwahaniaeth go iawn i’n cleifion cardiaidd”.

Leave a Reply