Mae’r “Clwb Coffin Dodgers” yn grŵp o gyn-gleifion cardiaidd sydd oll wedi derbyn triniaeth yn Ysbyty Treforys. Yn dilyn eu triniaeth, dechreuont ddull o fwy mwy actif ac maent yn cwrdd â’i gilydd yng Nghamfa Prifysgol Abertawe i ymarfer gyda’i gilydd. Maent hefyd wedi bod yn codi arian am rai blynyddoedd, ac mae llun ohonynt uchod gyda’u rhodd fwyaf diweddar i ward Cyril Evans.

Dywedodd Sammy Bradley, nyrs staff a ddarlunnir yn cymryd y siec “Mae hi’n hyfryd i weld cyn-gleifion mor heini, ac rydym yn ddiolchgar iawn am eu rhoddion.”

Leave a Reply