(O’r chwith i’r dde – Adriana Morgan, Julia Warwick – nyrs arbenigol Adlunio’r Fron, Mr Hiew – Ymgynghorydd, Victoria Davies – Metron, Adriana Linciano – claf)

Trefnodd Adriana Morgan, perchennog busnes lleol, Ddydd o Hwyl yn ei busnes car, y Tuning Company ar Heol Fabian, i godi arian ar gyfer yr Uned Adlunio’r Fron yn ysbyty Treforys. Mae man Adriana, hefyd o’r enw Adriana, wedi bod yn derbyn triniaeth yn yr uned.

Roedd gan ymwelwyr i’r busnes siawns i brynu sleisiau pitsa a theisennau cwpan yn ystod y dydd o hwyl. 

“Esboniom i bobl beth oeddem yn codi arian ar ei gyfer ac roedd pobl yn hapus iawn i roi arian” cadarnhaodd Adriana Linciano “Mae hi wedi bod yn gymaint o lwyddiant rydym yn bwriadu gwneud dydd arall eto”.

Ymwelodd y ddwy ddynes ag ysbyty Treforys er mwyn rhoi’r £150 a godwyd gan y digwyddiad.

Dywedodd Julia Warwick, nyrs arbenigol Adlunio’r Fron, ei bod wrth ei bodd i dderbyn y rhodd. “Bydd yr arian yma yn ein helpu ni i gynorthwyo’r menywod sydd yn mynd drwy eu triniaeth. Drwy gael yr arian yma byddwn yn gallu darparu grwpiau cymorth ychwanegol a chyrsiau hyfforddiant nid ydym yn medru eu fforddio gyda chyllid y GIG.

Gan siarad am ei thriniaeth, dywedodd Adriana “Mae Julia yn nyrs unigryw, mae hi’n gofalu gymaint am ei chleifion. Ar gyfer fi, mae hi wedi bod yn siwrnai hir, blwyddyn bron, ond rwy’n nesu tuag at y terfyn. Rwyf wir eisiau gwneud rhywbeth i helpu.”

Leave a Reply