Mae staff yn ymuno i redeg Abertawe 10k ar gyfer yr Elusen Iechyd

Mae tîm eiddgar o redwyr o'r adrannau Pediatreg ac Argyfwng yn paratoi i redeg Abertawe 10k i godi arian ar gyfer offer newydd. Mae'r tîm, sy'n cynnwys grwpiau staff o ymgynghorwyr i weithwyr cymorth gofal iechyd, yn ymuno i godi arian i brynu technoleg a fydd yn cefnogi eu hyfforddiant efelychu. Dwedodd yr ymgynghorydd pediatreg, … Continue reading Mae staff yn ymuno i redeg Abertawe 10k ar gyfer yr Elusen Iechyd

Mae rhieni ddiolchgar yn codi arian ar gyfer ysbyty

Pan oedd Paul a Lindsay Crutchley yn cychwyn Hanner Marathon Abertawe roedd ganddyn nhw fwy ar eu meddyliau na chroesi'r llinell derfyn yn unig. Roedd y cwpl o Bryncoch yng Nghastell-nedd hefyd yn codi arian ar gyfer adran cleifion allanol y plant yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot. Fe wnaethant gofrestru ar gyfer y rhediad 13.1 … Continue reading Mae rhieni ddiolchgar yn codi arian ar gyfer ysbyty

Clwb Coffin Dodgers yn darparu rhodd werthfawr arall

Mae’r “Clwb Coffin Dodgers” yn grŵp o gyn-gleifion cardiaidd sydd oll wedi derbyn triniaeth yn Ysbyty Treforys. Yn dilyn eu triniaeth, dechreuont ddull o fwy mwy actif ac maent yn cwrdd â'i gilydd yng Nghamfa Prifysgol Abertawe i ymarfer gyda’i gilydd. Maent hefyd wedi bod yn codi arian am rai blynyddoedd, ac mae llun ohonynt … Continue reading Clwb Coffin Dodgers yn darparu rhodd werthfawr arall

Digwyddiad Golff yn darparu cyfarpar gwerthfawr

Mae Cynghrair Ffrindiau Treforys wedi darparu cyfarpar calon gwerthfawr drwy gynnal digwyddiad golff elusennol. Arweiniwyd y digwyddiad, a gododd £2000 ar gyfer elusen y bwrdd iechyd, gan John A Hughes, Cadeirydd y Gynghrair Ffrindiau, a Sian Harris Williams, y trysorydd, (darluniwyd uchod). Codwyd yr arian i brynu dau fonitor cardiaidd symudol. Dywedodd Gwennan Hall, Prif … Continue reading Digwyddiad Golff yn darparu cyfarpar gwerthfawr

Dydd o Hwyl yn codi arian ar gyfer Uned Adlunio’r Fron.

(O’r chwith i’r dde – Adriana Morgan, Julia Warwick – nyrs arbenigol Adlunio’r Fron, Mr Hiew – Ymgynghorydd, Victoria Davies – Metron, Adriana Linciano – claf) Trefnodd Adriana Morgan, perchennog busnes lleol, Ddydd o Hwyl yn ei busnes car, y Tuning Company ar Heol Fabian, i godi arian ar gyfer yr Uned Adlunio’r Fron yn … Continue reading Dydd o Hwyl yn codi arian ar gyfer Uned Adlunio’r Fron.

Cymerwch ran mewn Cystadleuaeth ‘Dylunio Masgot’ – Y dyddiad cau wedi’i estyn!

Mae Elusen Iechyd Bae Abertawe, Elusen swyddogol y GIG ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (Elusen Gofrestredig Rhif. 1122805), wedi lansio Cystadleuaeth ‘Dylunio Masgot’ ar gyfer plant rhwng 6-15 mlwydd oed ar draws yr ardal leol.    Bydd enillwyr bob categori oedran yn derbyn pecyn celf ar gyfer yr ysgol, a bydd enillydd y gystadleuaeth … Continue reading Cymerwch ran mewn Cystadleuaeth ‘Dylunio Masgot’ – Y dyddiad cau wedi’i estyn!